AA+A++NatisniZemljevid straniRSSRSS

Predlog Predsednika Barrosa za vzpostavitev bančne unije

Na junijskem zasedanju Evropskega sveta so voditelji vlad in držav članic ter predstavniki Evropske komisije razpravljali o ukrepih EU za spodbujanje gospodarske rasti. Med drugim so poudarili pomen takojšnjih ukrepov za oživitev gospodarstva ter dolgoročnega načrta za okrepitev Evropske unije.

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je v govoru pred poslanci Evropskega parlamenta predstavil glavne smernice EU za rešitev krize in okrepitev gospodarske rasti.

Gospodarska rast

Sporočilo Evropske komisije pred junijskem zasedanjem Evropskega sveta je bilo jasno: gospodarsko rast je mogoče spodbuditi samo s kombinacijo zdravih javnih financ, korenitih strukturnih reform in ciljno usmerjenih naložb.

Zato je bilo potrebno doseči dogovor o pobudi za rast z naslednjimi poudarki:

  1. Prestrukturiranje strukturnih skladov in usmeritev sredstev v spodbujanje rasti in izboljšanje konkurenčnosti.
  2. Spodbujanje naložb na evropski ravni s povečanjem posojilne zmogljivosti Evropske investicijske banke in projektnimi obveznicami.
  3. Uresničitev celotnega potenciala enotnega trga.

Okrepitev gospodarskega upravljanja

Drugi sveženj priporočil posameznim državam, ki je bil sprejet 30. maja, je primer izvajanja evropskega semestra v praksi.

Komisija je pregledala gospodarsko in proračunsko stanje v vseh 27 državah članicah in predlagala ukrepe za odpravo ugotovljenih dejavnikov tveganja in neravnotežij.

Komisija je Evropski svet pozvala, naj podpre priporočila državam in naj jih ne poskuša omiliti.

Proračun EU

Ob strukturnih reformah potrebujemo tudi ciljno usmerjene javne naložbe in to se mora odražati tudi v proračunu Evropske unije.

S hitrim sprejetjem večletnega finančnega okvira bi poslali takojšen signal, da je Evropa pripravljena vlagati v prihodnost in da resno mislimo glede spodbujanja gospodarske rasti.

Proračun Evropske unije NI proračun „Bruslja“, organov in institucij EU, ampak je namenjen evropskim regijam, mestom, študentom, malim in srednje velikim podjetjem, raziskovalcem in drugim.

Utrditev ekonomske in monetarne unije

Bančna unija

Zdaj imamo priložnost za poglobitev povezanosti evrskega območja in Evropske unije kot celote.

Povezovanje finančnega sektorja je eno od področij, kjer lahko hitro napredujemo, ne da bi morali zato spremeniti Pogodbo. Od tega bi imeli državljani in vlagatelji ogromno koristi, zlasti kar zadeva zaščito in zaupanje na trgu.

Vzpostavitev bančne unije je prednostni ukrep v tem procesu.

Predsednik Komisije Barroso se zavzema za dva ključna ukrepa:

  1. hitro sprejetje že pripravljenih predlogov, kot sta enotni pravilnik in mehanizem za reševanje bank.
  2. Sklenitev dogovora o ključnih predlogih, ki jih bo do jeseni pripravila Evropska komisija, vključno s celovitejšim nadzorom bank in skupnim sistemom zajamčenih vlog.

Povzetek že sprejetih ukrepov in ukrepov, ki naj bi jih sprejeli v prihodnje.

Fiskalna unija

Samo z vzpostavitvijo fiskalne unije bomo lahko v celoti izkoristili vse prednosti ekonomske in monetarne unije ter bančne unije.

Nujni ukrepi:

  1. Vzpostavitev učinkovitega usklajevanja davčnih in gospodarskih politik v okviru evropskega semestra in sprejetje dveh zakonodajnih predlogov za rast, upravljanje in stabilnost po hitrem postopku.
  2. Krepitev finančnih varovalnih ukrepov – evropski mehanizem za finančno stabilizacijo (EFSM), evropski instrument za finančno stabilnost (EFSF) English in njegov naslednik evropski mehanizem za stabilnost (ESM).

Začeti je treba tudi razpravo o skupnem izdajanju dolžniških finančnih instrumentov (v obliki obveznic stabilnosti) in vzajemni odgovornosti za dolg med državami članicami (glej zeleno knjigo Komisije English).

Politična unija

Poglobitev ekonomske in monetarne unije zahteva tudi večjo demokratično legitimnost in odgovornost. Razmisliti je treba o sprejetju nekaterih zgodovinskih odločitev, pri tem pa morajo sodelovati tudi evropski državljani.