AA+A++Versiune pentru tipărireHarta site-uluiRSSRSS

Preşedintele Barroso propune realizarea unei uniuni bancare

La Consiliul European din iunie 2012, şefii de stat şi de guvern şi Comisia Europeană vor lua în discuţie strategia UE pentru creştere economică, ce combină măsurile imediate de relansare a economiei cu o viziune pe termen lung pentru o Uniune Europeană mai puternică.

Într-un discurs rostit în faţa Parlamentului European, preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, prezintă un rezumat al principalelor elemente ale strategiei UE de combatere a crizei şi de stimulare a creşterii viitoare.

Creştere economică

Mesajul Comisiei Europene în perspectiva Consiliului European din iunie este clar: creşterea poate fi posibilă doar combinând finanţele publice sănătoase, reformele structurale profunde şi investiţiile cu obiective precise.

Consiliul European ar trebui să convină asupra unei iniţiative în materie de creştere, care să cuprindă trei elemente:

  1. reprogramarea fondurilor structurale, cu accent pe creştere şi competitivitate
  2. încurajarea investiţiilor la nivel european prin creşterea capacităţii de creditare a BEI şi prin iniţiativa privind emiterea de obligaţiuni pentru finanţarea de proiecte
  3. realizarea potenţialului pieţei unice.

Consolidarea guvernanţei economice

A doua serie de recomandări specifice adresate fiecărei ţări, adoptate la 30 mai, reprezintă un exemplu elocvent de punere în practică a Semestrului european.

Este o evaluare a situaţiei bugetare şi economice din fiecare stat membru şi cuprinde, în acelaşi timp, soluţii pentru eliminarea factorilor de risc şi a dezechilibrelor identificate.

Comisia invită Consiliul European să aprobe recomandările adresate ţărilor membre, fără a cădea în tentaţia de a le atenua.

Bugetul UE

Dacă toate părţile convin că pentru creştere şi investiţii publice este nevoie de reforme structurale, atunci acest lucru trebuie să se reflecte în bugetul Uniunii Europene.

Adoptarea rapidă a cadrului financiar multianual ar transmite un semnal imediat că Europa este gata să investească în viitorul său şi că abordează cu seriozitate problema creşterii.

Bugetul Uniunii Europene NU ESTE un buget pentru „Bruxelles” sau pentru structurile sau instituţiile UE. Este o sursă de finanţare pentru regiunile, oraşele, studenţii, cercetătorii şi IMM-urile din Europa.

Consolidarea uniunii economice şi monetare

Uniunea bancară

În prezent dispunem de un moment prielnic pentru a aprofunda integrarea la nivelul zonei euro şi al Uniunii Europene în ansamblu.

Integrarea financiară este un domeniu în care s-ar putea face rapid progrese majore, chiar fără a aduce modificări Tratatului, cu avantaje substanţiale pentru cetăţeni şi investitori în ceea ce priveşte protecţia şi încrederea în piaţă.

Astfel, crearea unei uniuni bancare apare ca o prioritate firească.

Preşedintele Barroso consideră că trebuie urmate două etape:

  1. accelerarea adoptării propunerilor care sunt deja în discuţie, cum ar fi reglementarea unică şi rezoluţia bancară
  2. obţinerea unui acord cu privire la propunerile majore pe care Comisia le pregăteşte până la toamnă şi care includ, de exemplu, o supraveghere bancară mai integrată şi un sistem comun de garantare a depozitelor.

Rezumatul măsurilor care s-au luat deja sau urmează să fie luate în viitorul apropiat

Uniunea bugetară

Pentru a ne bucura pe deplin de avantajele reprezentate de consolidarea uniunii economice şi monetare şi de crearea uniunii bancare este necesară realizarea uniunii bugetare.

În acest sens, trebuie:

  1. să ne bazăm pe coordonarea eficientă a politicilor bugetare şi economice prin intermediul semestrului european, inclusiv prin adoptarea urgentă a propunerilor cu privire la pachetul de „două măsuri” privind supravegherea bugetară
  2. să modernizăm mecanismele de protecţie financiară – Mecanismul european de stabilizare financiară (MESF), Fondul european de stabilitate financiară (FESF English) şi succesorul său, Mecanismul european de stabilitate (MES)

să lansăm o dezbatere serioasă cu privire la emiterea comună şi mutualizarea de datorii naţionale sub formă de obligaţiuni de stabilitate (consultaţi Cartea verde a Comisiei English).

Uniunea politică

Consolidarea uniunii economice şi monetare presupune, în acelaşi timp, consolidarea legitimităţii şi a răspunderii. Trebuie să ne pregătim să luăm decizii de importanţă istorică, iar cetăţenii au dreptul să participe la dezbatere.