AA+A++Printbare versieSitemapRSSRSS

President Barroso stelt bankenunie voor

Op de Europese Raad van juni 2012 bespraken de staats- en regeringshoofden en de Europese Commissie de EU-strategie voor groei. Ter sprake kwamen zowel onmiddellijke maatregelen om de economie weer op gang te krijgen als een langetermijnvisie voor een sterkere Europese Unie.

In een toespraak voor het Europese Parlement vatte Commissievoorzitter José Manuel Barroso de belangrijkste onderdelen van de EU-aanpak voor toekomstige groei en van de crisis samen.

Groei

De boodschap van de Europese Commissie aan de vooravond van de Europese Raad van juni is duidelijk: groei is alleen haalbaar met een combinatie van gezonde overheidsfinanciën, diepgaande structurele hervormingen en gerichte investeringen.

De Europese Raad moet overeenstemming bereiken over een groei-initiatief op basis van drie belangrijke punten:

  1. de structuurfondsen herprogrammeren voor groei en concurrentiekracht
  2. op Europees niveau investeringen stimuleren door een grotere leningscapaciteit voor de EIB en met projectobligaties
  3. het volledig potentieel van de interne markt verwezenlijken

Een sterker economisch bestuur

Op 30 mei zijn voor de tweede keer aanbevelingen per land goedgekeurd. Deze zijn een goed voorbeeld van waar het Europees Semester voor dient.

Het is een gezondheidscontrole van de budgettaire en economische situatie in ieder van de 27 EU-landen. En het reikt ook oplossingen aan voor de vastgestelde risico's en onevenwichten.

De Commissie roept de Europese Raad op om zich duidelijk achter de aanbevelingen per land te scharen en zich niet te laten verleiden om ze af te zwakken.

EU-begroting

Als iedereen het ermee eens is dat voor groei naast de structurele hervormingen ook gerichte openbare investeringen nodig zijn, moet dit in de begroting van de Europese Unie tot uiting komen.

Een snelle goedkeuring van het meerjaarlijks financieel kader zou een duidelijk signaal zijn dat Europa klaar staat om in de toekomst te investeren en dat het ernstig begaan is met de groei.

De begroting van de Europese Unie is geen begroting voor "Brussel", voor de structuren of de instellingen van de EU. Het gaat om geld voor Europese regio's, steden, studenten, het MKB, onderzoekers en vele anderen.

Consolidatie van de Economische en Monetaire Unie

Bankenunie

Er ontstaat nu een draagvlak voor een verdere integratie van de eurozone en de Europese Unie in haar geheel.

Financiële integratie is een terrein waarop snel grote vooruitgang haalbaar is, zelfs zonder de verdragen te wijzigen, met enorme voordelen voor burgers en investeerders qua bescherming en vertrouwen in de markt.

Daarom lijkt de verwezenlijking van een bankenunie een vanzelfsprekende prioriteit.

Voglens voorzitter Barroso zijn er nu twee belangrijke stappen nodig:

  1. de snelle goedkeuring van reeds ingediende voorstellen, zoals die voor één enkel wetboek en voor de afwikkeling van banken
  2. tegen het najaar overeenstemming bereiken over belangrijke voorstellen die de Commissie heeft voorbereid bijvoorbeeld in verband met de verdere integratie van het toezicht op de banken en een gemeenschappelijk depositogarantiestelsel

Lees het overzicht van de stappen die al genomen zijn en die in de nabije toekomst verwacht worden

Begrotingsunie

Slechts door de ontwikkeling van een begrotingsunie kunnen de voordelen van de verdieping van de economische en monetaire unie ten volle benut worden.

Wat moet er nog gebeuren:

  1. Voortbouwen op de effectieve coördinatie van het begrotings- en economisch beleid binnen het Europees Semester, door een vlotte goedkeuring van de "two-pack"-voorstellen
  2. De verdere verfijning van de financiële vangnetten – het EFSM, het EFSF English en de opvolger daarvan, het ESM

Een serieus debat op gang brengen over het gezamenlijk uitgeven en het samenvoegen van de nationale staatsschulden in de vorm van stabiliteitsobligaties (lees in dat verband het groenboek van de Commissie English)

Politieke unie

Een diepere economische en monetaire unie vereist diepere verantwoordingsplicht en legitimiteit. Historische beslissingen moeten worden voorbereid en de burger moet bij het debat worden betrokken.