AA+A++Verżjoni għall-printerMappa tas-sitRSSRSS

Il-President Barroso jipproponi l-unjoni bankarja

Fil-Kunsill Ewropew ta' Ġunju 2012, il-Kapijiet tal-Istati u tal-Gvernijiet u l-Kummissjoni Ewropea se jiddiskutu l-istrateġija tal-UE għat-tkabbir, kemm b'miżuri immedjati biex imexxu l-ekonomija u kif ukoll b'viżjoni iktar fit-tul għal Unjoni Ewropea iktar b'saħħitha.

F'diskors lill-Parlament Ewropew, il-President tal-KE José Manuel Barroso ġabar fil-qosor l-elementi prinċipali tar-rispons tal-UE għall-kriżi u għal tkabbir futur.

Tkabbir

Il-messaġġ tal-Kummissjoni Ewropea qabel il-Kunsill Ewropew ta’ Ġunju huwa ċar: it-tkabbir jista' jiġi biss minn taħlita ta’ finanzi pubbliċi sodi, riformi strutturali importanti u investiment immirat.

Il-Kunsill Ewropew għandu jaqbel mal-inizzjattiva għat-tkabbir, bi tliet elementi:

  1. L-ipprogrammar mill-ġdid ta' fondi strutturali, li jiffokaw fuq it-tkabbir ekonomiku u l-kompetittività.
  2. It-tisħieħ tal-investiment fil-livell Ewropew b'żieda tal-kapaċità ta’ self tal-BEI u l-inizjattiva Proġett bonds
  3. Il-kisba tal-potenzjal sħiħ tas-Suq Uniku

Governanza ekonomika iktar b'saħħitha

It-tieni Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi tal-Pajjiż adottati fit-30 ta' Mejju huma eżempju tal-politika tas-Simestru Ewropew fil-prattika.

Huwa kontroll tas-saħħa tas-sitwazzjoni ekonomika u baġitarja f'kull wieħed mis-27 Stat Membru. Kif ukoll it-trattament propost għall-iżbilanċi u l-fatturi tar-riskju identifikati.

Il-Kummissjoni ssejjaħ lill-Kunsill Ewropew għal approvazzjoni ċara tar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi, mingħajr ma jaqa' fit-tentazzjoni li jtaffihom.

Baġit tal-UE

Jekk kulħadd jaqbel li għat-tkabbir, l-investiment pubbliku mmirat hu meħtieġ biex jikkomplementa r-riformi strutturali, imbagħad dan jeħtieġ li jkun rifless fil-baġit tal-Unjoni Ewropea.

L-adozzjoni rapida tal-Qafas Finanzjarju Multiannwali se jibgħat sinjal immedjat li l-Ewropa hija lesta li tinvesti fil-futur tagħna, li aħna serji dwar it-tkabbir.

Il-baġit tal-Unjoni Ewropea mhuwiex baġit għal "Brussell" jew għall-istrutturi jew l-istituzzjonijiet tal-UE. Huma flus għar-reġjuni, l-ibliet, l-istudenti, l-SMEs, ir-riċerkaturi Ewropej u iktar.

Il-konsolidazzjoni tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja

L-Unjoni bankarja

Bħalissa hemm spinta għal aktar integrazzjoni fiż-żona tal-ewro u fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi.

L-integrazzjoni finanzjarja hija qasam fejn jista' jsir progress importanti malajr, anke mingħajr bidliet fit-Trattat, b’benefiċċji enormi għaċ-ċittadini u għall-investituri f’termini ta’ protezzjoni u fiduċja fis-suq.

Għalhekk, il-ħolqien ta' Unjoni bankarja tidher prijorità naturali.

Il-President Barroso jħoss li għandhom jittieħdu żewġ passi importanti:

  1. L-aċċelerazzjoni tal-adozzjoni tal-proposti diġà fuq il-mejda, bħall-ktieb tar-regoli uniċi u r-riżoluzzjoni bankarja
  2. Il-ftehim dwar proposti ewlenin imħejji mill-Kummissjoni sal-ħarifa inklużi pereżempju superviżjoni bankarja iktar integrata jew skema komuni ta' garanzija tad-depożiti

Aqra taqsira tal-passi li diġà ttieħdu u li mistennija jittieħdu fil-ġejjieni qarib.

L-Unjoni fiskali

Il-benefiċċji sħaħ minn approfondiment tal-unjoni ekonomika u monetarja u mill-ħolqien tal-unjoni bankarja jistgħu jiġu sfruttati biss bl-iżvilupp tal-unjoni fiskali.

X’hemm bżonn isir:

  1. Nibnu fuq il-koordinament effettiv tal-politiki fiskali u ekonomiċi permezz tas-Simestru Ewropew, inkluż permezz tal-adozzjoni rapida tal-proposti "two pack".
  2. Nirfinaw is-sistemi ta' protezzjoni finanzjarja - l-EFSM, l-EFSF English u s-suċċessur tiegħu, l-MES

Inniedu diskussjoni serja dwar il-ħruġ konġunt u l-mutwalizzazzjoni tad-djun nazzjonali fil-forma ta' bonds ta' stabbiltà (Aqra l-Green Paper tal-Kummissjoni English)

L-Unjoni politika

Unjoni ekonomika u monetarja iktar b'saħħitha teħtieġ responsabilità u leġittimità iktar profonda. Hemm bżonn jitħejjew deċiżjonijiet ta' dimensjoni storika, u jeħtieġ li ċ-ċittadini jiġu involuti fid-dibattitu.