AA+A++Spausdinti skirta versijaSvetainės struktūraRSSRSS

Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso siūlo sukurti bankų sąjungą

2012 m. birželį vyksiančiame Europos Vadovų Tarybos susitikime valstybių ir vyriausybių bei Europos Komisijos vadovai aptars ES ekonomikos augimo strategiją, į kurią įtrauktos ir nedelsiant įgyvendintinos ekonomikos skatinimo priemonės ir numatyta ilgalaikė stipresnės Europos Sąjungos vizija.

Europos Parlamente pasakytoje kalboje Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso apibendrino pagrindinius ES atsako į krizę ir būsimo augimo elementus.

Ekonomikos augimas

Europos Komisijos pozicija prieš birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikimą aiški: ekonomikos augimas galimas tik tuo atveju, jei bus užtikrintas viešųjų finansų patikimumas, esminės struktūrinės reformos ir tikslinės investicijos.

Europos Vadovų Taryba turėtų susitarti dėl ekonomikos augimo iniciatyvos, kurią sudarytų trys dalys:

  1. struktūrinių fondų programavimo pakeitimas juos sutelkiant į ekonomikos augimą ir konkurencingumą,
  2. investicijų Europos lygmeniu skatinimas didinant Europos investicijų banko skolinimo pajėgumą ir vykdant projektų obligacijų iniciatyvą,
  3. visų bendrosios rinkos galimybių išnaudojimas.

Tvirtesnis ekonomikos valdymas

Gegužės 30 d. priimtos antros konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos yra praktinio Europos semestro politikos vykdymo pavyzdys.

Tai kiekvienos iš 27 ES valstybių narių biudžeto būklės ir ekonominės padėties patikrinimas ir nustatytų rizikos veiksnių šalinimo bei disbalanso mažinimo pasiūlymas.

Komisija ragina Europos Vadovų Tarybą konkrečioms šalims skirtoms rekomendacijoms nedviprasmiškai pritarti ir nepasiduoti pagundai jų sušvelninti.

ES biudžetas

Jei visi sutinka, kad norint užtikrinti augimą būtinos struktūrines reformas papildančios tikslinės viešosios investicijos, tai turi matytis Europos Sąjungos biudžete.

Jeigu pavyktų greitai priimti daugiametę finansinę programą, tai būtų aiškus signalas, kad Europa pasiruošusi investuoti į mūsų ateitį ir kad į ekonomikos augimą žiūrime rimtai.

Europos Sąjungos biudžetas NĖRA biudžetas, skirtas „Briuseliui“, ES struktūroms ar institucijoms. Tai lėšos Europos regionams, miestams, studentams, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, mokslininkams ir daugeliui kitų sričių.

Ekonominės ir pinigų sąjungos konsolidavimas

Bankų sąjunga

Šiuo metu rengiamasi tolesnei euro zonos ir visos Europos Sąjungos integracijai.

Finansinė integracija – viena iš sričių, kurioje greitai ir be jokių Sutarties pakeitimų gali būti padaryta didelė pažanga užtikrinant daug saugesnes sąlygas piliečiams ir investuotojams bei stiprinant pasitikėjimą rinka.

Taigi bankų sąjungos sukūrimas yra savaime suprantamas prioritetas.

Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso mano, kad turi būti imtasi dviejų pagrindinių veiksmų:

  1. sparčiau priimti jau pateiktus pasiūlymus, tokius kaip bendras taisyklių sąvadas ir bankų pertvarkymo priemonės,
  2. sutarti dėl pagrindinių pasiūlymų, kuriuos iki rudens parengs Komisija, įskaitant, pavyzdžiui, dėl labiau integruotos bankų priežiūros arba bendros indėlių garantijų sistemos.

Susipažinkite su veiksmų, kurių jau imtasi ir kurių ketinama imtis artimiausiu metu, santrauka.

Fiskalinė sąjunga

Pasinaudoti visais glaudesnės ekonominės ir pinigų sąjungos bei bankų sąjungos sukūrimo privalumais galima tik sukūrus fiskalinę sąjungą.

Ko reikia imtis:

  1. remtis veiksmingu fiskalinės ir ekonominės politikos koordinavimu įgyvendinant Europos semestro politiką, be kita ko, greitai priimti vadinamojo dviejų dokumentų rinkinio pasiūlymus,
  2. patobulinti finansinės paramos priemones: Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonę (EFPSP), Europos finansinio stabilumo fondą (EFSF) English ir vėlesnį Europos stabilumo mechanizmą (ESM).

Reikia pradėti rimtas diskusijas dėl bendro nacionalinės skolos vertybinių popierių išleidimo ir skolos pasidalijimo stabilumo obligacijų forma (žr. Komisijos žaliąją knygą English).

Politinė sąjunga

Kad ekonominė ir pinigų sąjunga taptų glaudesnė, reikia didesnės atskaitomybės ir teisėtumo. Turi būti parengti istoriniai sprendimai, ir į diskusijas reikia įtraukti piliečius.