O Πρόεδρος Μπαρόζο προτείνει τραπεζική ένωση

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2012, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συζητήσουν τη στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη, συνδυάζοντας τη λήψη άμεσων μέτρων για την αναθέρμανση της οικονομίας με ένα μακρόπνοο όραμα για μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε ομιλία του ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο συνόψισε τα κύρια στοιχεία της στρατηγικής της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης, αλλά και για τη μελλοντική ανάπτυξη.

Aνάπτυξη

Το μήνυμα του προέδρου της Επιτροπής ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου είναι σαφές: η ανάπτυξη μπορεί να προέλθει μόνον από τον συνδυασμό υγιών δημόσιων οικονομικών, ριζικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και στοχευμένων επενδύσεων.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει πρωτοβουλία για την ανάπτυξη, με τα εξής τρία χαρακτηριστικά:

  1. Επασχεδιασμό των διαρθρωτικών ταμείων, με έμφαση στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα.
  2. Τόνωση των επενδύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της αύξησης της δανειοδοτικής ικανότητας της ΕΤΕ και της πρωτοβουλίας για ομόλογα έργων
  3. Αξιοποίηση πλήρως του δυναμικού της ενιαίας αγοράς

Ισχυρότερη οικονομική διακυβέρνηση

Οι δεύτερες συστάσεις ανά χώρα που εγκρίθηκαν στις 30 Μαΐου αποτελούν παράδειγμα εφαρμογής της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Με τη διαδικασία αυτή, ελέγχεται στην ουσία η υγεία της δημοσιονομικής και οικονομικής κατάστασης κάθε μιας από τις 27 χώρες μέλη. Παράλληλα, προτείνονται μέτρα για συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου και ανισορροπίες.

H Επιτροπή ζητά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μια καθαρή έγκριση των συστάσεων ανά χώρα, χωρίς να υποκύψει στον πειρασμό μετριασμού τους.

Προϋπολογισμός της ΕΕ

Αν όλοι συμφωνούμε ότι για να υπάρξει ανάπτυξη απαιτούνται στοχευμένες δημόσιες επενδύσεις που θα συμπληρώνουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, τότε η αρχή αυτή πρέπει να αντανακλάται στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η ταχεία έγκριση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου θα έστελνε το μήνυμα ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να επενδύσει στο μέλλον μας, ότι όταν μιλάμε για ανάπτυξη το εννοούμε.

Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι προϋπολογισμός για τις "Βρυξέλλες" ούτε για τις δομές ή τα όργανα της ΕΕ. Είναι χρήματα που προορίζονται για τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, τις πόλεις, τους σπουδαστές, τις ΜΜΕ, τους ερευνητές κ.λ.π.

Παγίωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Τραπεζική ένωση

Υπάρχουν τώρα οι προϋποθέσεις για την εμβάθυνση της ενοποίηση στη ζώνη του ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά.

Η δημοσιονομική ολοκλήρωση είναι ένας τομέας όπου θα μπορούσε να σημειωθεί ταχεία πρόοδος, ακόμη και χωρίς τροποποίηση της Συνθήκης, με τεράστια οφέλη για τους πολίτες και τους επενδυτές όσον αφορά την προστασία και την εμπιστοσύνη στην αγορά.

Συνεπώς, η δημιουργία μιας τραπεζικής ένωσης δείχνει πλέον να είναι η λογική προτεραιότητα.

Ο πρόεδρος Μπαρόζο προτείνει τη λήψη δύο σημαντικών μέτρων:

  1. Ταχεία έγκριση των προτάσεων που έχουν ήδη εκπονηθεί, όπως το ενιαίο σύνολο κανόνων χρηματοπιστωτικής εποπτείας και η εξυγίανση των τραπεζών
  2. Επίτευξη συμφωνίας, μέχρι το φθινόπωρο, για σημαντικές προτάσεις που έχει ήδη εκπονήσει η Επιτροπή, π.χ. για την περισσότερο ολοκληρωμένη εποπτεία των τραπεζών ή για ένα κοινό σύστημα εγγύησης των καταθέσεων.

Περίληψη των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί ή που αναμένεται να ληφθούν στο άμεσο μέλλον.

Δημοσιονομική ένωση

Τα οφέλη από την εμβάθυνση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης και τη δημιουργία της τραπεζικής ένωσης θα μπορέσουν να αποδώσουν μόνο μέσω μιας δημοσιονομικής ένωσης.

Τί πρέπει να γίνει:

  1. Να αξιοποιηθεί ο αποτελεσματικός συντονισμός των δημοσιονομικών και οικονομικών πολιτικών μέσω του ευρωπαϊκού εξαμήνου και της ταχείας έγκρισης της δέσμης δύο προτάσεων.
  2. Να τελειοποιηθούν οι μηχανισμοί χρηματοπιστωτικής προστασίας – ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης (EΜΧΣ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (EΤΧΣ) English και ο διάδοχός του, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (EΜΣ).

Να δρομολογηθεί ευρεία διαβούλευση για την από κοινού έκδοση και ανάληψη του δημόσιου χρέους υπό τη μορφή ομολόγων σταθερότητας (Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής English).

Πολιτική ένωση

Η βαθύτερη οικονομική και νομισματική ένωση προϋποθέτει ισχυρότερη λογοδοσία και νομιμοποίηση. Οι αποφάσεις ιστορικών διαστάσεων πρέπει να προετοιμάζονται καλά και οι πολίτες πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή.