Tillämpning av EU-rätten - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textFlera anmälningar


Om det finns flera anmälningar i samma ärende kan kommissionen registrera dem under samma nummer.

EU-kommissionen ser till att mottagningsbevis och all annan kommunikation med den som gjort anmälan offentliggörs i EU:s officiella tidning (EUT) och på webbplatsen Europa.

Mottagningsbevis för flera anmälningar  Englishfrançais

Beslut som fattats om flera anmälningar  Englishfrançais