Uplatňovanie práva Európskej únie - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textHromadné sťažnosti


Pokiaľ sú viaceré sťažnosti podané pre rovnaký dôvod, Komisia ich môže registrovať pod tým istým číslom.

Európska komisia uverejní potvrdenie o prijatí podnetu, ako aj ostatnú komunikáciu so sťažovateľom v Úradnom vestníku Európskej únie a na jej webovom portáli Europa.

Hromadné potvrdenia o prijatí podnetu  Englishfrançais

Rozhodnutia o hromadných sťažnostiach  Englishfrançais