Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textMitmekordsed kaebused


Kui sama kaebuse aluseks oleva küsimuse kohta laekub mitu kaebust, võib komisjon need registreerida sama numbri all.

Euroopa Komisjon avaldab kaebuse kättesaamist kinnitava teatise ja teabevahetuse kaebuse esitajaga Euroopa Liidu Teatajas ning portaalis EUROPA.

Mitmekordse kaebuse kättesaamist kinnitavad teatised  Englishfrançais

Mitmekordsete kaebuste puhul vastu võetud otsused  Englishfrançais