Uplatňování práva Evropské unie - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textHromadné stížnosti


Pokud se několik stížností týká téhož případu porušení práva, může je Evropská komise zaregistrovat pod jedním číslem.

Úkolem Evropské komise je zajistit zveřejnění potvrzení o přijetí stížnosti a veškeré další korespondence se stěžovatelem v Úředním věstníku Evropské unie a na internetovém portálu „Europa“.

Hromadné potvrzení o přijetí Englishfrançais

Rozhodnutí týkající se hromadných stížností Englishfrançais