Прилагане на правото на Европейския съюз - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textПовтарящи се жалби


Когато са подадени няколко жалби за едно и също нарушение, Комисията може да ги регистрира под един и същ номер.

Тя отговаря за публикуването на обратната разписка и на всички други писма, които си разменя с жалбоподателя, в Официален вестник на Европейския съюз и на портал „Europa“.

Обратни разписки при повтарящи се жалби Englishfrançais

Решения, взети във връзка с повтарящи се жалби Englishfrançais