Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textValstybės pagalba. Sprendimų tekstai

  Nuo 2012 m. birželio 25 d. ši svetainė nebeatnaujinama.

Sprendimų tekstai dabar skelbiami šiuo adresu: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

 

Europos Komisijos Generalinis sekretoriatas viešai skelbia Europos Komisijos sprendimus dėl valstybės pagalbos. Jie yra susiję su:

  • priemonėmis, kurios nėra valstybės pagalba (tais atvejais, kai oficiali tyrimo procedūra nepradedama),
  • valstybės pagalba, suderinta su bendrosios rinkos taisyklėmis (tais atvejais, kai oficiali tyrimo procedūra nepradedama),
  • konkrečioms valstybėms narėms skirtomis rekomendacijomis patvirtinti naudingas priemones,
  • priemonėmis, apie kurias valstybės narės pranešė prieš įstodamos į ES ir kurios, šalims tapus ES narėmis, nebetaikomos.
Dokumentai, suskirstyti pagal sektorius:

Žemės ūkis     
Pramonė
Žuvininkystė
Transportas


Jei sprendimo elektroninė versija skirtųsi nuo spausdintinės versijos, autentiška yra spausdintinė versija.