Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textValtiontuki – Päätösten tekstit

Tämän sivuston ylläpito on lopetettu 25.6.2012.

Valtiontukipäätöksiä voi vastedes hakea kilpailusivuston hakutoiminnolla.

 

Komission pääsihteeristö saattaa yleisön saataville valtiontukia koskevat komission päätökset, joita on seuraavanlaisia:

  • päätökset, joiden mukaan toimenpide ei ole valtiontukea (tapauksissa, joissa ei aloiteta muodollista tutkintamenettelyä),
  • päätökset, joiden mukaan tuki soveltuu yhteismarkkinoille (tapauksissa, joissa ei aloiteta muodollista tutkintamenettelyä),
  • jäsenvaltiolle osoitetut suositukset aiheellisten toimenpiteiden toteuttamiseksi,
  • päätökset unioniin liittymistä edeltävänä aikana ilmoitetuista toimenpiteistä, joita jäsenvaltio ei voi enää soveltaa liittymisen jälkeen.
Saatavilla ovat seuraavia aloja koskevat päätökset:

Maatalous:     
Teollisuus:
Kalastus:
Liikenne:


Jos asiakirjan sähköinen ja painettu versio eroavat toisistaan, painettu versio on todistusvoimainen.