Uporaba prava Evropske unije - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textVloga Evropske komisije na področju državnih pomoči

Evropska komisija v sodelovanju z državami članicami določi zakonodajni okvir za odstopanja in izjeme. Ta zakonodajna besedila redno pregleduje, da bi učinkovito spremljala potrebe gospodarstva, ki se stalno razvija.

Evropska komisija tudi nadzira spoštovanje pravil za dodelitev državnih pomoči. Preden lahko država članica izvede ukrep pomoči, ga mora odobriti Evropska komisija. Države članice morajo zato v skladu z ustaljenim postopkom Evropski komisiji priglasiti vse ukrepe, razen jasno določenih izjem.
Evropska komisija lahko tudi izvede preiskavo o nepriglašenem ukrepu, če sumi, da gre za državno pomoč.
Podatki, ki jih sporočijo države članice, in podatki, zbrani pri preiskavi, so podlaga za nadzor, ki ga opravljajo štirje generalni direktorati:


S preiskavo se določi:
  • ukrep pomoči ne predstavlja državne pomoči;
  • ukrep pomoči je združljiv z enotnim trgom;
  • ukrep je nezdružljiv z enotnim trgom in se ne sme izvajati.

Če je bila pomoč, za katero je bilo ugotovljeno, da je nezdružljiva z enotnim trgom, kljub temu dodeljena, lahko Evropska komisija zahteva povračilo od koristnika oziroma koristnikov pomoči.