Aplicarea dreptului Uniunii Europene - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textRolul Comisiei Europene în materie de ajutoare de stat

Comisia Europeană defineşte cadrul legislativ al derogărilor şi al exceptărilor în colaborare cu statele membre. Acest set de texte legislative este revizuit periodic, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor unei economii aflate în permanentă evoluţie.

Printre misiunile Comisiei Europene se numără şi controlul al ajutoarelor de stat, cu respectarea normelor de drept corespunzătoare. Astfel, înainte ca un stat membru să poată pune în practică un proiect de ajutor, acesta trebuie aprobat, în prealabil, de Comisia Europeană. Prin urmare, cu excepţia unor situaţii clar definite, statele membre sunt obligate să notifice Comisiei Europene orice proiect, respectând o procedură bine stabilită.
De asemenea, Comisia Europeană poate decide să deschidă o anchetă în cazul proiectelor care nu a fost notificate, dacă suspectează prezenţa unor elemente care ţin de ajutoarele de stat.
Pe baza datelor comunicate de statele membre şi a elementelor colectate pe parcursul investigaţiei, controlul este efectuat de patru direcţii generale:


În urma investigaţiei, se poate concluziona că măsurile:
  • nu constituie ajutor de stat,
  • sunt compatibile cu piaţa comună,
  • sunt incompatibile cu piaţa comună şi nu pot fi puse în aplicare.

În cazul în care un ajutor declarat incompatibil a fost, totuşi, pus în aplicare, Comisia Europeană poate solicita recuperarea sa de la beneficiar/beneficiari.