Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textEuropos Komisijos vaidmuo kontroliuojant valstybės pagalbą

Europos Komisija kartu su valstybėmis narėmis teisiškai apibrėžia, kokiomis išimtinėmis aplinkybėmis gali būti teikiama valstybės pagalba. Šie sprendimai reguliariai persvarstomi, kad atitiktų nuolat kintančios ekonomikos poreikius.

Be to, Europos Komisija prižiūri, kad teikiama valstybės pagalba atitiktų nustatytas taisykles. Jokia valstybė narė negali pradėti teikti pagalbos kuriai nors įmonei, jeigu prieš tai tos pagalbos projekto nepatvirtino Europos Komisija. Todėl valstybės narės nustatyta tvarka privalo pranešti Europos Komisijai apie bet kokią paramą, išskyrus aiškiai apibrėžtas išimtis.
Europos Komisija gali pradėti tirti ir priemones, apie kurias jai nepranešta, jeigu įtaria, kad tos priemonės gali būti valstybės pagalba.
Remdamiesi valstybių narių pranešimais ir kita per tyrimus surinkta informacija kontrolę atlieka keturi generaliniai direktoratai:


Atlikus tyrimą paprastai nustatoma, kad priemonės:
  • nėra valstybės pagalba;
  • neiškreipia konkurencijos bendrojoje rinkoje;
  • iškreipia konkurenciją bendrojoje rinkoje ir todėl yra neleistinos.

Jeigu nusprendžiama, kad valstybės pagalba iškreipia konkurenciją rinkoje, bet jau yra suteikta, Europos Komisija gali pareikalauti, kad tokios pagalbos gavėjai ją grąžintų.