Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textStatsstøtte - Kommissionens rolle

Kommissionen fastlægger i samarbejde med EU-landene de lovgivningsmæssige rammer for de typer statsstøtte, som kan undtages fra EU's konkurrenceregler, og som derfor ikke skal anmeldes til Kommissionen. Statsstøttereglerne ses regelmæssigt efter i sømmene, så det sikres, at de opfylder behovene i en økonomi under konstant udvikling.

En af Kommissionens opgaver er at føre kontrol med, at den statsstøtte, som EU-landene yder, overholder EU-reglerne. Inden et EU-land kan yde statsstøtte, skal den konkrete støtteordning først godkendes af Kommissionen. EU-landene er derfor forpligtet til at anmelde enhver statsstøtteordning til Kommissionen, bortset fra visse undtagelsestilfælde. Det skal de gøre efter en særlig procedure.
Hvis Kommissionen har mistanke om, at et konkret projekt, som ikke er anmeldt, kan udgøre ulovlig statsstøtte, kan den også beslutte at undersøge sagen nærmere.
Fire generaldirektorater i Kommissionen fører kontrol med statsstøtte på grundlag af de oplysninger, som de modtager fra EU-landene, eller som kommer frem under en nærmere undersøgelse af den pågældende sag:


Ved afslutningen af en sådan undersøgelse konkluderes det, at den pågældende støtte:
  • ikke udgør statsstøtte
  • er forenelig med fællesmarkedet (og dermed lovlig)
  • ikke er forenelig med fællesmarkedet og derfor ikke må ydes.

I sidstnævnte tilfælde kan Kommissionen, hvis støtten allerede er givet, bede modtageren om at tilbagebetale støttebeløbet.