Tillämpning av EU-rätten - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textBlankett för anmälan om statligt stöd som antas vara olagligt

EU-kommissionen tar emot allt fler anmälningar om statligt stöd som misstänks vara olagligt och oförenligt med den gemensamma marknaden.

Det händer ofta att dessa anmälningar till en början är ganska allmänt hållna, vilket gör det svårt att avgöra vilka konkurrensförhållanden de gäller och att bedöma hur allvarliga fallen är. Detta leder till stora förseningar i handläggningen.

Blanketten ska hjälpa anmälaren att precisera de uppgifter som kommissionen behöver för att effektivt kunna följa upp en anmälan.
Den är också tänkt att underlätta kommissionens och medlemsländernas handläggning av anmälningarna.

Inom kommissionen handläggs anmälningarna om statligt stöd av de berörda avdelningarna. Adresserna till dessa avdelningar finns på blanketten. I tveksamma fall kan anmälan skickas till kommissionens generalsekretariat som sedan avgör vilken avdelning som berörs.