Uporaba prava Evropske unije - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textObrazci za vložitev pritožbe zaradi domnevno nezakonitih državnih pomoči

Službe Evropske komisije prejemajo vedno več pritožb glede domnevno nezakonitih državnih pomoči, ki niso v skladu z enotnim trgom.

Pogosto so pritožbe preveč splošne, zato je težko preveriti navedene kršitve konkurence in oceniti njihovo resnost, pri obravnavi pritožb pa prihaja do večjih časovnih zamud.

Obrazec omogoča navedbo podatkov, ki jih Evropska komisija potrebuje za učinkovit nadaljnji postopek.
Tudi službam Evropske komisije in držav članic bo olajšal obravnavo pritožb.

Službe Evropske komisije obravnavajo pritožbe na področju državnih pomoči decentralizirano. Podrobni podatki o teh službah so navedeni v obrazcu. Pritožbo lahko vložite tudi pri generalnem sekretarju Evropske komisije, ki bo določil službo, pristojno za njeno obravnavo.