Aplicarea dreptului Uniunii Europene - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text


Formular pentru depunerea plângerilor privind ajutorul de stat presupus ilegal

Serviciile Comisiei Europene primesc un număr din ce în ce mai mare de plângeri cu privire la acordarea unor ajutoare de stat considerate ilegale şi incompatibile cu piaţa comună.

Se întâmplă adesea ca aceste plângeri să fie prezentate, iniţial, în termeni destul de generali. Din acest motiv, aspectele legate de concurenţă sunt greu de identificat, iar gravitatea plângerii este greu de evaluat, înregistrându-se întârzieri importante în soluţionarea plângerilor.

Acest formular vine în sprijinul reclamanţilor, precizând care sunt informaţiile necesare pentru asigurarea unei monitorizări eficiente a plângerilor de către Comisie.
De asemenea, el ar trebui să simplifice prelucrarea plângerilor atât de către Comisie, cât şi de către statele membre.

În cadrul Comisiei, plângerile pe tema ajutoarelor de stat sunt prelucrate descentralizat, de către serviciile competente. Date referitoare la aceste servicii pot fi găsite pe formular. În cazul în care există îndoieli, plângerea poate fi înaintată Secretariatului General al Comisiei Europene, care va lua o decizie.