Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textKaebuste esitamise vorm seoses väidetavalt ebaseadusliku riigiabiga

Euroopa Komisjoni talitused saavad järjest rohkem kaebusi seoses riigiabiga, mida antakse ebaseaduslikult või mis ei sobi kokku ühisturuga.

Sageli on esitatud kaebused üldsõnalised, mistõttu on keeruline tuvastada kaebuse aluseks olevaid konkurentsiga seotud küsimusi ning hinnata kaebuse tõsidust; kõik see põhjustab olulisi viivitusi kaebuste menetlemises.

Käesolev vorm on mõeldud hagejate abistamiseks ning selles on täpsustatud andmed, mis on hädavajalikud, et komisjonil oleks võimalik tagada kaebuste tõhus läbivaatamine.
Samuti peaks see hõlbustama Euroopa Komisjoni talituste ja liikmesriikide tööd kaebuste menetlemisel.

Komisjonis menetlevad seoses riibiabiga esitatud kaebusi pädevad talitused detsentraliseeritult. Üksikasjalik teave nende talituste kohta on esitatud vormis. Kahtluse korral võib kaebuse esitada peasekretärile, kes otsustab seejärel, kuhu kaebus edasi saata.