Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textFormular for klager over påstået ulovlig statsstøtte

Europa-Kommissionen modtager et stigende antal klager over statsstøtte, som muligvis er ulovlig og i strid med EU-reglerne.

Sådanne klager er ofte formuleret ret generelt, hvilket gør det vanskeligt at fastslå, hvori konkurrenceproblemerne består, og hvor alvorlig klagen er. Det kan medføre store forsinkelser i behandlingen af klagerne.

Hvis du vil indgive en klage, bør du bruge denne klageformular, så Kommissionen kan få de oplysninger, den har brug for, til at kunne følge effektivt op på din klage.
Det vil gøre det lettere for såvel Kommissionen som EU-landene at behandle klagen.

I Kommissionen behandles klager over statsstøtte af de relevante afdelinger. I formularen kan du se, hvem du bør sende klagen til. I tvivlstilfælde kan klagen sendes til Kommissionens generalsekretariat, som så sender den videre til den rette afdeling.