Uplatňování práva Evropské unie - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textFormulář pro podání stížnosti týkající se údajné protiprávní státní podpory

Útvary Evropské komise dostávají čím dál tím větší počet stížností týkajících se případného udělování protiprávních státních podpor, které jsou neslučitelné se společným trhem.

Často se stává, že podané stížnosti obsahují jen obecné informace, proto je těžké určit, kterých otázek hospodářské soutěže se týkají, a vyhodnotit závažnost stížnosti, což vede k tomu, že stížnosti jsou zpracovávány se značným zpožděním.

Tento formulář má stěžovatelům pomoci tím, že přesně uvádí informace, jež Komise potřebuje, aby zajistila účinné vyřízení stížnosti.
Tento formulář by měl rovněž usnadnit práci se zpracováním stížností útvary Evropské komise a členskými státy.

Stížnosti týkající se státní podpory jsou zpracovávány v rámci Komise příslušnými útvary, způsob zpracování ale není řízen centralizovaně. Podrobné informace týkající se těchto útvarů jsou uvedeny ve formuláři. V případě pochybností je možné stížnost zaslat Generálnímu sekretariátu Evropské komise, který stížnost předá dále.