Tillämpning av EU-rätten - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textVad är en förordning?

En förordning antas gemensamt av Europeiska unionens råd och Europaparlamentet eller endast av EU-kommissionen och är allmän och bindande till alla sina delar.

Till skillnad mot direktiv, som riktar sig till medlemsländerna, och beslut, som har klart definierade mottagare, gäller en förordning för alla.

Den är direkt tillämplig, vilket betyder att den övergår till lag som är omedelbart tillämplig i alla medlemsländerna. Den är alltså likvärdig med nationell lagstiftning, och utan att de nationella myndigheterna behöver ingripa på något sätt.