Uplatňovanie práva Európskej únie - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textČo je to nariadenie?

Nariadenie je všeobecný akt záväzný v plnom rozsahu, ktorý prijíma Rada Európskej únie spolu s Európskym parlamentom alebo Európska komisia.

Na rozdiel od smerníc, ktoré sú určené členským štátom, a rozhodnutí, ktoré sú určené presne vymenovaným adresátom, je nariadenie určené všetkým.

Je priamo uplatniteľné, čo znamená, že predstavuje právny predpis, ktorý je okamžite platný vo všetkých členských štátoch rovnako ako vnútroštátne právo a bez toho, aby museli zasiahnuť vnútroštátne orgány.