Stosowanie prawa Unii Europejskiej - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textCzym jest rozporządzenie

Rozporządzenia przyjmowane są wspólnie przez Radę Unii Europejskiej i Parlament Europejski lub przez samą Komisję Europejską. Rozporządzenie jest aktem prawnym o charakterze ogólnym i wiążącym w całości.

W odróżnieniu od dyrektyw, które są skierowane do państw członkowskich oraz decyzji, których adresaci są wyraźnie określeni, rozporządzenie jest skierowane do wszystkich.

Stosuje się bezpośrednio, czyli ustanawia prawa, które zaczynają obowiązywać z efektem natychmiastowym we wszystkich państwach członkowskich na takiej samej zasadzie, jak przepisy prawa krajowego, bez potrzeby podejmowania jakichkolwiek działań przez władze krajowe.