Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textX'inhu Regolament?

Adottat mill-Kunsill flimkien mal-Parlament jew mill-Kummissjoni weħidha, ir-Regolament hu att ġenerali u jorbot fl-intier tiegħu.

B’differenza mid-Direttivi li huma indirizzati lill-Istati Membri u mid-Deċiżjonijiet li huma indirizzati lil destinitarji speċifiċi, ir-Regolament hu indirizzat lil kulħadd.

Hu direttament applikabbli, jiġifieri jkollu immedjatament is-saħħa ta’ liġi fl-Istati Membri kollha, daqslikieku kien liġi nazzjonali, u mingħajr l-ebda intervent ieħor min-naħa tal-awtoritajiet nazzjonali.