Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textKas ir regula?

Regulu izdod vai nu Eiropas Savienības Padome kopīgi ar Parlamentu, vai arī Eiropas Komisija viena pati. Tas ir vispārīgs akts un obligāti piemērojams visos tā noteikumos.

Atšķirībā no direktīvām, kas ir adresētas dalībvalstīm, un lēmumiem, kuriem ir konkrēti norādīti adresāti, regula attiecas uz visiem bez izņēmuma.

Regula ir tieši piemērojama, proti, uzreiz pēc pieņemšanas tā stājas spēkā visās ES dalībvalstīs vienā līmenī ar valsts tiesību aktiem. Dalībvalstu valdībām nav jāveic nekādi papildu īstenošanas pasākumi.