Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textKas yra reglamentas?

Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Parlamento arba vien tik Europos Komisijos priimtas reglamentas yra bendrasis teisės aktas, kurį privaloma vykdyti visą.

Skirtingai nuo direktyvų, kurios skirtos valstybėms narėms, ir sprendimų, kurie skirti aiškiai nustatytiems adresatams, reglamentas skirtas visiems.

Jis taikomas tiesiogiai, t. y. juo nustatoma teisė, kuri visose valstybėse narėse imama taikyti tučtuojau ir lygiagrečiai su nacionaline teise be jokio pačių valstybių narių valdžios įstaigų įsikišimo.