Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textMis on määrus?

Määruse võtab vastu Euroopa Liidu Nõukogu koos Euroopa Parlamendiga või Euroopa Komisjon üksinda. Määrus on üldine õigusakt ning kõigis oma osades kohustuslik.

Erinevalt direktiivist, mis on adresseeritud liikmesriikidele, ja otsusest, mille adressaadid on konkreetselt määratletud, on määrus adresseeritud kõigile.

Määrus on vahetult kohaldatav, see tähendab, et sellega luuakse õigusnorm, mis rakendub viivitamatult kõikides liikmesriikides ilma riigiasutuste täiendava sekkumise vajaduseta.