Uplatňování práva Evropské unie - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textCo je nařízení?

Nařízení, které přijímá buď Rada Evropské unie společně s Evropským parlamentem, nebo pouze Evropská komise sama, je obecný akt a je závazné v celém rozsahu.

Na rozdíl od směrnic, které jsou určeny členským státům, a od rozhodnutí, u nichž je rovněž stanoveno, komu jsou určena, je nařízení určeno všem.

Nařízení je použitelné přímo, to znamená, že jeho ustanovení mají v členských státech okamžitě stejnou platnost jako vnitrostátní předpisy, a to bez dalšího zásahu vnitrostátních orgánů.