Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textKas yra direktyva?

Direktyvoje nustatomi tikslai, kuriuos turi pasiekti valstybės narės. Jos pačios pasirenka priemones, kuriomis tų tikslų sieks. Direktyva gali būti skirta vienai, kelioms arba visoms valstybėms narėms. Tam, kad direktyvos nuostatų poveikį pajustų ir paprasti piliečiai, valstybių narių įstatymų leidėjai turi patvirtinti direktyvos nuostatų perkėlimo į vidaus teisę priemones, kuriomis nacionalinė teisė pakeičiama taip, kad atitiktų direktyvoje nustatytus tikslus.

Direktyvoje būna nustatytas jos nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę terminas. Perkeldamos direktyvos nuostatas valstybės narės turi tam tikrą veiksmų laisvę, kad galėtų atsižvelgti į nacionalinius ypatumus. Perkėlimas turi būti atliktas iki direktyvoje nustatyto termino.

Direktyva yra skirta nacionalinės teisės nuostatoms suderinti, ypač kuriant bendrąją rinką (pvz., produktų saugumo reikalavimams suderinti).