Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textMi az irányelv?

Az irányelv olyan jogi aktus, mely konkrét célokat tűz a tagállamok elé, a megvalósítás módjának kiválasztását azonban a tagállamokra bízza. Az irányelv címzettje lehet egy vagy több tagállam, vagy akár az Unió összes tagországa. Annak érdekében, hogy az irányelvben foglalt elveknek lakossági szinten is érvényt szerezzenek, a nemzeti jogalkotóknak a tagállami jogszabályokat az irányelv célkitűzéseihez kell igazítaniuk.

Az irányelvek csak végső határidőt állapítanak meg arra nézve, meddig kell a bennük foglalt célkitűzéseket a nemzeti jogba átültetni. Ez lehetővé teszi a sajátos nemzeti körülmények figyelembevételét.

Az irányelv a nemzeti jogszabályok harmonizálására szolgál. Elsősorban a közös piac kialakításában játszik fontos szerepet, például összehangolja a termékbiztonsággal kapcsolatos normákat és előírásokat.