Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textHvad er et direktiv?

Et direktiv fastsætter de mål, som EU-landene skal nå, men de kan selv vælge, hvordan de vil gøre det. Et direktiv kan gælde for et enkelt, flere eller samtlige EU-lande. Principperne i direktivet får først virkninger for den enkelte borger, når EU-landene har vedtaget en national retsakt, som tilpasser landets lovgivning til de fastsatte mål i direktivet.

Alle direktiver har en frist for, hvornår de skal være gennemført i national ret. EU-landene har dog en vis handlefrihed, der gør, at de kan tage hensyn til særlige nationale forhold. Gennemførelsen skal blot ske inden for den fastsatte frist i direktivet.

Direktiver anvendes til at harmonisere de nationale lovgivninger, navnlig for det indre marked (f.eks. sikkerhedsstandarder for produkter).