Tillämpning av EU-rätten - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textVad är ett beslut?

Ett beslut antas antingen av Europeiska unionens råd, av rådet och Europaparlamentet tillsammans eller av EU-kommissionen, och är den akt med vilken EU-institutionerna beslutar i enskilda fall.

Genom ett beslut kan institutionerna kräva att ett EU-land eller en EU-medborgare gör något eller avstår från att göra något och de kan också besluta om deras rättigheter och skyldigheter.

Ett beslut är
• individuellt och de som det riktar sig till måste anges, till skillnad från en förordning, och
• det är bindande i alla sina delar.