Uporaba prava Evropske unije - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textKaj je odločba?

Odločbo sprejmejo bodisi Svet Evropske unije, bodisi Svet skupaj z Evropskim parlamentom, bodisi Evropska komisija. Odločba je pravni predpis, s katerim evropske institucije odločajo o posameznih zadevah.

Tako lahko z odločbo od držav članic ali državljanov Evropske unije zahtevajo določeno ukrepanje ali opustitev ukrepanja, jim podelijo pravice ali naložijo obveznosti.

Odločba je:
• individualno naslovljena: naslovnik odločbe je poimensko naveden, drugače kot pri uredbi;
• v celoti zavezujoča.