Uplatňovanie práva Európskej únie - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textČo je to rozhodnutie?

Rozhodnutie je akt, ktorý európske inštitúcie používajú v konkrétnych prípadoch. Môže ho prijať Rada Európskej únie, alebo Rada spolu s Parlamentom, alebo Európska komisia.

Rozhodnutím môžu inštitúcie žiadať od členského štátu alebo od občana Únie, aby konal alebo nekonal istým spôsobom, alebo môžu udeliť určité práva či ustanoviť povinnosti.

Rozhodnutie je:
• individuálne a osoby, ktorým je rozhodnutie určené, musia byť na rozdiel od nariadenia osobitne vymenované,
• záväzné v plnom rozsahu.