Stosowanie prawa Unii Europejskiej - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textCzym jest decyzja

Decyzja, przyjęta przez Radę Unii Europejskiej albo przez Radę wspólnie z Parlamentem Europejskim, albo przez Komisję Europejską, jest aktem, za pośrednictwem którego instytucje wspólnotowe stanowią prawo w odniesieniu do określonych przypadków.

Za pomocą decyzji instytucje mogą wezwać państwo członkowskie lub obywatela Unii do działania lub zaniechania działania, przyznać im pewne prawa lub nałożyć na nich określone obowiązki.

Decyzja ma charakter:
• indywidualny, jej adresaci muszą być określeni, w odróżnieniu od rozporządzenia,
• wiążący w całości.