Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textX'inhi Deċiżjoni?

Adottata kemm mill-Kunsill waħdu, kif ukoll mill-Kunsill flimkien mal-Parlament Ewropew, inkella mill-Kummissjoni, id-Deċiżjoni hi l-att li dwaru l-Istituzzjonijiet Komunitarji jiddeċiedu dwar każijiet partikolari.

Permezz ta’ Deċiżjoni, l-Istituzzjonijiet jistgħu jitolbu li Stat Membru jew ċittadin tal-Unjoni jieħu azzjoni, jew ma jieħux azzjoni, jistgħu jagħtuh xi drittijiet jew jimponulu xi obbligi.

Id-Deċiżjoni hi:
• individwali u d-destinatarji ta’ Deċiżjoni għandhom ikunu speċifikati individwalment, bid-differenza ta' Regolament,
• torbot fl-intier tagħha.