Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textMikä on päätös?

Päätös (neuvoston yksin tai yhdessä Euroopan parlamentin tai komission tekemänä) on väline, jonka avulla yhteisön toimielimet sääntelevät yksittäistapauksia sitovasti.

Päätöksen avulla yhteisön toimielimet voivat määrätä jäsenvaltion tai unionin kansalaisen tekemään tai olemaan tekemättä jotain, antaa tälle oikeuksia tai määrätä tälle velvollisuuksia.

Päätös on
• yksilöity ja siinä on täsmennettävä se kohderyhmä, jota päätös yksinomaan sitoo, mikä erottaa sen asetuksesta
• kaikilta osiltaan velvoittava.