Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textMis on otsus?

Otsus on õigusakt, mille abil ühenduse institutsioonid võtavad vastu seisukoha konkreetsete juhtumite puhul. Otsuse võtab vastu Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu Nõukogu või nõukogu koos Euroopa Parlamendiga.

Otsuse abil võivad institutsioonid nõuda liikmesriigilt või ELi kodanikult, et see sooritaks mingeid toiminguid või ei sooritaks neid, anda talle õigusi või määrata talle kohustusi.

Otsus on
• individaalne ja otsuse adressaadid peavad otsuses olema ära näidatud – see eristab otsust määrusest;
• kõigis oma osades kohustuslik.