Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textHvad er en beslutning?

Beslutninger vedtages af Rådet alene, af Rådet og Europa-Parlamentet i fællesskab eller af Kommissionen alene. EU-institutionerne bruger beslutninger til at regulere enkelttilfælde.

Ved hjælp af en beslutning kan EU-institutionerne kræve, at et medlemsland eller en EU-borger foretager eller undlader at foretage en bestemt handling, ligesom beslutningen kan tildele rettigheder eller pålægge pligter.

En beslutning:
• har individuel gyldighed og skal angive, hvem den er rettet til (i modsætning til en forordning)
• er bindende i alle enkeltheder.