Uplatňování práva Evropské unie - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textCo je rozhodnutí?

Rozhodnutím evropské instituce rozhodují o zvláštních případech a přijímá ho buď Rada Evropské unie nebo Rada Evropské unie společně s Evropským parlamentem, či Evropská komise.

Prostřednictvím rozhodnutí mohou instituce vyžadovat, aby členský stát nebo občan Evropské unie zdržel jednání, mohou mu udělit práva nebo uložit povinnosti.

Rozhodnutí je:
• individuální, pro každé rozhodnutí je třeba stanovit, komu je určeno, čímž se liší od nařízení,
• závazné v celém rozsahu.