Прилагане на правото на Европейския съюз - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textКакво представлява решението?

Решението се приема от Съвета на Европейския съюз, от Съвета и Европейския парламент заедно или от Европейската комисия и представлява акт, чрез който европейските институции се произнасят по отделни случаи.

Посредством решения институциите могат да изискат от дадена държава или гражданин на Съюза да извърши или да се въздържи от определено действие, могат да предоставят права или да налагат задължения.

Решението е:
• индивидуално, а адресатите му трябва да бъдат посочени поотделно, за разлика от регламента,
• задължително в своята цялост.