Uplatňovanie práva Európskej únie - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textUplatňovanie práva Európskej únie

Poslaním Európskej komisie je dohliadať na uplatňovanie európskeho práva.

Generálny sekretariát sa podieľa na riadení činnosti Európskej komisie v oblasti štátnej pomoci a porušovania práva vrátane oznamovania opatrení jednotlivých štátov, ktorými sa zapracúvajú smernice do vnútroštátneho práva.
Zodpovedá za pravidlá a procesné záležitosti spojené s nesplnením povinnosti a štátnou pomocou.

Nesplnenie povinnosti a smernice

Generálny sekretariát Európskej komisie zabezpečuje riadenie rozhodovacieho postupu Európskej komisie v oblasti domnelého a potvrdeného nesplnenia povinnosti, ktoré zistil na základe sťažnosti alebo z vlastnej iniciatívy, vrátane nesplnenia povinnosti oznámiť vnútroštátne vykonávacie opatrenia smerníc.

Štátna pomoc

Generálny sekretariát Európskej komisie zabezpečuje riadenie rozhodovacieho postupu Európskej komisie v oblasti štátnej pomoci, ktorú zistil na základe sťažnosti alebo z vlastnej iniciatívy.