Aplicarea dreptului Uniunii Europene - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textAplicarea dreptului Uniunii

Comisia Europeană are misiunea de a veghea la aplicarea dreptului european.

Secretariatul General al Comisiei Europene participă la gestionarea activităţii Comisiei Europene în ceea ce priveşte ajutoarele de stat şi cazurile de încălcare, inclusiv notificarea măsurilor naţionale de transpunere a directivelor.
Secretariatul răspunde de regulile şi practicile procedurale în materie de încălcare a dreptului Uniunii Europene şi de ajutoare de stat.

Încălcări ale dreptului Uniunii Europene şi directive

Secretariatul General al Comisiei Europene asigură gestionarea procesului decizional al Comisiei Europene în domeniul încălcărilor presupuse sau constatate ale dreptului Uniunii Europene, depistate fie prin depunerea unei plângeri, fie prin acţiuni realizate din proprie iniţiativă, inclusiv încălcările care decurg din absenţa notificării măsurilor naţionale de punere în aplicare a directivelor.

Ajutoare de stat

Secretariatul General al Comisiei Europene asigură gestionarea procesului decizional al Comisiei Europene în domeniul ajutoarelor de stat presupuse ilegale.