Toepassing van het EU-recht - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textToepassing van het EU-recht

De Europese Commissie waakt over de toepassing van het EU-recht.

Het Secretariaat-generaal speelt een belangrijke rol bij de organisatie van haar werkzaamheden op het gebied van staatssteun, inbreuken en de aanmelding van nationale omzettingsmaatregelen.
Het stelt de regels en procedures inzake inbreuken en staatsteun vast.

Inbreuken en richtlijnen

Het Secretariaat-generaal van de Europese Commissie beheert de procedure voor vermoede en vastgestelde inbreuken, die na een klacht of op eigen initiatief kan worden opgestart, inclusief inbreuken wegens het niet meedelen van nationale uitvoeringsmaatregelen voor richtlijnen.

Staatssteun

Het Secretariaat-generaal van de Europese Commissie beheert de procedure inzake staatssteun, die na een klacht of op eigen initiatief kan worden opgestart.