Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textEuroopan unionin oikeuden soveltaminen

Euroopan komission tehtävänä on valvoa yhteisön oikeuden soveltamista.

Komission pääsihteeristö huolehtii valtiontukia ja rikkomisia koskevasta komission työstä hallinnoimalla muun muassa EU:n direktiivien kansallisia täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevia ilmoituksia. Se vastaa rikkomistapauksiin ja valtiontukeen liittyvistä menettelysäännöistä ja käytännöistä.

Rikkomiset ja direktiivit

Euroopan komission pääsihteeristö hallinnoi komission päätösmenettelyä sellaisten oletettujen ja todettujen rikkomisten osalta, jotka ovat tulleet sen tietoon joko kantelun kautta tai sen omasta aloitteesta. Tähän kuuluvat myös rikkomiset, jotka johtuvat siitä, että jäsenvaltiot jättävät ilmoittamatta komissiolle direktiivien kansallisista täytäntöönpanotoimenpiteistä.

Valtiontuki

Komission pääsihteeristö hallinnoi komission päätösmenettelyä sellaisten valtiontukien osalta, jotka ovat tulleet sen tietoon joko kantelun kautta tai sen omasta aloitteesta.