Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textEuroopa Liidu õiguse kohaldamine

Euroopa Komisjoni ülesanne on jälgida Euroopa õiguse kohaldamist.

Euroopa Komisjoni peasekretariaat osaleb komisjoni töös riigiabi ja rikkumiste valdkonnas, k.a direktiivide ülevõtmise riiklikest meetmetest teavitamine.
Tema vastutusvaldkonda kuuluvad riigiabiga seotud rikkumisi hõlmavad eeskirjad ja menetlusviisid.

Rikkumised ja direktiivid

Euroopa Komisjoni peasekretariaat haldab Euroopa Komisjoni otsustamisprotsessi oletatavate või avastatud rikkumiste puhul (k.a rikkumised, mille puhul ei teavitatud direktiivide ülevõtmise riiklikest meetmetest), mis tuvastati kaebuse põhjal või omaalgatuslike meetmete tulemusena.

Riigiabi

Euroopa Komisjoni peasekretariaat haldab Euroopa Komisjoni menetlust riigiabi puhul, mis tuvastati kaebuse põhjal või omaalgatuslike meetmete tulemusena.