Uplatňování práva Evropské unie - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textUplatňování práva Unie

Úkolem Evropské komise je dohlížet na Uplatňování práva Evropské unie.

Generální sekretariát Evropské komise se podílí na řízení pracovních činností Evropské komise v oblasti státních podpor a porušení práva Společenství, včetně oznamování vnitrostátních opatření týkajících se provádění směrnic.
Nese odpovědnost za pravidla a postupy při řízení v případě porušení práva Společenství a poskytování státní podpory.

Porušení právních předpisů a směrnice

Generální sekretariát Evropské komise řídí rozhodovací proces Evropské komise v případě předpokládaného nebo zjištěného porušení práva Společenství, byla-li podána stížnost nebo k tomuto zjištění Komise došla na základě vlastní iniciativy. Komise se zabývá i porušením práva, které vyplývá z toho, že nebyla oznámena vnitrostátní prováděcí opatření ke směrnicím.

Státní podpory

Generální sekretariát Evropské komise řídí rozhodovací proces Evropské komise v oblasti státních podpor na základě podané stížnosti nebo z vlastní iniciativy.